آشنایی با سرویس فکس اینترنتی FAX.IR

آشنایی با سرویس فکس اینترنتی FAX.IR

سرویس فکس اینترنتی FAX.IR چیست؟ «ارسال و دریافت فکس بدون نیاز به دستگاه فکس، خط تلفن و نصب نرم‌افزار» در این سرویس به شما یک شماره فکس اختصاصی تخصیص داده می شود. تمامی فکس های ارسالی به این شماره بصورت…