کارت ویزیت های خلاقانه سری دوم

کارت ویزیت های خلاقانه سری دوم

کارت ویزیت های خلاقانه سری دوم کارت ویزیت دنیای خاص خود را دارد. گاهی سادگی و گاهی پیچیدگی طراحی نفوذ عجیبی در مخاطب دارد. مخفی یا مشهود بودن پیام هم نوعی ابزار در طراحی کارت ویزیت است. متاسفانه در ایران…

کارت ویزیت هایی با طراحی خلاقانه سری اول

کارت ویزیت هایی با طراحی خلاقانه سری اول

کارت ویزیت هایی با طراحی خلاقانه سری اول زمانی که هر نوع کارت ویزیت ساده و یا با طراحی خلاقانه و جالب را می بینم تنها به عنوان یک کارت ویزیت معمولی به آن نمی نگرم؛ بلکه سعی می کنم…

کارت ویزیت های قدیمی

کارت ویزیت های قدیمی

نمونه های جالب از کارت ویزیت های قدیمی این کارت ویزیت های قدیمی بیشتر مربوط به قرن ۱۸ میلادی هستند که جذابیت خاصی دارند. رنگ کارت ها برای ما اکنون فرم عکس های قدیمی را داردو حتا ممکن است که…